top of page

KONFERENCIJA

Shvatiti šta je najvažnije na svetu

Uskoro... u toku 2020. godine.

KONFERENCIJA

Ustanoviti istinski životni uspeh

Uskoro... u toku 2020. godine.

KONFERENCIJA

Izbaciti loše navike i poroke

Uskoro... u toku 2020. godine.

KONFERENCIJA

Gajati pozitivnu tendenciju

Uskoro... u toku 2020. godine.

KONFERENCIJA

Izgraditi moralni karakter

Uskoro... u toku 2020. godine.

KONFERENCIJA

Pružiti moralno vaspitanje deci

Uskoro... u toku 2020. godine.

KONFERENCIJA

Promeniti svet prirodnim putem

Uskoro... u toku 2020. godine.

KONFERENCIJA

Postati moralni lider ovog sveta

Uskoro... u toku 2020. godine.

KONFERENCIJA

Prirodna ili zvanična medicina

Uskoro... u toku 2020. godine.

bottom of page